Suomen ilmastopolitiikka edelleen retuperällä

Eduskunnassa käytiin keskiviikkona 2.2. palautekeskustelu valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittisesta tulevaisuusselonteosta. Edustajat Antti Kaikkonen (kesk.) ja Johanna Karimäki (vihr.) kysyivät ympäristöministeri Lehtomäeltä, millaisia suunnitelmia hallituksella on ilmastolain toimeenpanon suhteen. Valtioneuvosto linjaa tulevaisuusselonteossa, että ilmastolakityyppisen ohjauksen hyödyt, haitat ja soveltuvuus Suomen oloihin tulee selvittää.

Lue lisää →

Kampanjan loppusuora näkyvissä

Polttava Kysymys -kampanja on siirtynyt viimeiseen vaiheeseensa. Tavoitteena on nostaa ilmastolaki yhdeksi eduskuntavaalien kärkiteemoista ja varmistaa näin lain päätyminen seuraavaan hallitusohjelmaan. Ilmastolaki on keino erottaa erottaa jyvät akanoista vaaleissa: jos kansanedustajaehdokas on tosissaan ilmastonmuutoksen torjumisen kanssa, hän kannattaa ilmastolakia.

Lue lisää →