Allianssi liittyi ilmastolakikoalitioon

Polttava Kysymys -kampanjan järjestökoalitio sai vähän aikaa sitten tervetulleen lisäyksen, kun nuorisotyön valtakunnallinen palvelu- ja vaikuttajajärjestö Allianssi päätti liittyä kampanjaan.

Allianssi on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on 117 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä.

Liittymisestä kertovassa tiedotteessaan Allianssi perustelee ratkaisuaan:

Ilmastonmuutos on globaalisti yksi suurimmista uhkatekijöistä lasten ja nuorten hyvinvoinnille. Uhat eivät ole vain ekologisia vaan myös sosiaalisia ja poliittisia. Ilmastonmuutos koskettaa nykyisiä ja tulevia sukupolvia, ja Allianssi vaatiikin, että Suomen tulee ilmastopolitiikassaan sitoutua säilyttämään maailma elinkelpoisena myös tuleville sukupolville.

Tervetuloa, Allianssi, mukaan työhön vahvan ilmastolain puolesta!