Pyöräkulkue ministereille: vahva ilmastolaki, ei saastuttajien paapomista

Eilen illalla 24.4. kymmenet ilmastonmuutoksesta huolestuneet kansalaiset pyöräilivät Polttava Kysymys – kampanjan pyöräkulkueessa vahvan ilmastolain puolesta. Kulkue lähti matkaan Valtioneuvoston linnan edustalta aurinkoisissa ja innostuneissa tunnelmissa ja kiersi niiden ministeriöiden kautta, joiden ohjauksessa hallituksen esitys ilmastolaiksi valmistellaan.

Hallituksen esitystä ilmastolaiksi valmistellaan tällä hetkellä energia- ja ilmastopolitiikan ministerityöryhmän ohjauksessa. Pyöräkellot säestivät Helsingin iltaa kulkueen viilettäessä Suomen ilmastopolitiikan tulevaisuudesta näiden ministerien työpaikkojen ohitse. Pyöräkellojen pirinä kannusti ministeriöitä valmistelemaan Suomeen vahvan ilmastolain, ja muistuttaa ilmastomuutoksen ratkaisemisen kiireellisyydestä ja välttämättömyydestä.

Ilmastopoliittisia päätöksiä tehtäessä punnitaan monia vaihtoehtoja ja kuunnellaan monia ääniä. Tähän asti ei ole suinkaan kuunneltu tarpeeksi ilmastotieteen ja ilmastonmuutoksesta huolestuneiden kansalaisten ääntä, vaan niiden suurten saastuttajien ääniä, jotka hyötyvät siitä, että kaikki jatkuu niin kuin ennenkin. Nykyinen ilmastopolitiikka ei ole ihmisten edun mukaista puhumattakaan maapallon fyysisen kantokyvyn rajoista. Tästä syystä Polttava Kysymys –kampanjassa toimivat ihmiset haluavat ratkaista aikamme suurimman haasteen – ilmastokatastrofin pysäyttämisen – laittamalla Suomen ilmastopolitiikan liikkeelle.

Euroopan parlamentin viimeviikkoinen äänestys päästökaupan ohjausvaikutuksen romuttamisesta on viimeisin esimerkki nykyisten kansainvälisten ja alueellisten ilmastotoimien tehottomuudesta, kun kotimaassa ei ole poliittista tahtoa. Tämän kankeuden ja toimimattomuuden edessä kansallisten kunnianhimoisten ilmastotoimien merkitys korostuu entisestään. Kansalaistoimintaa tarvitaan, jotta kotimaan ilmastoasioista vastaavat ministerit muistavat päätöksiä tehdessään ajaa kaikkien etua, ei vain joidenkin harvojen saastuttamisesta hyötyvien etua muiden kustannuksella. Yhdessä tekemällä Polttava Kysymys –kampanjan kautta olemme saaneetkin paljon aikaan: viisi vuotta sitten ilmastolaista ei ollut kuullut Suomessa vielä kukaan ja nyt hallitus valmistelee esitystä ilmastolaiksi. Työ ilmastolain puolesta jatkuu: on varmistettava, että ilmastolaista tulee vahva ja tarkoituksenmukainen työkalu, jolla Suomi voi vastata ilmastohaasteeseen tarvittavalla kunnianhimolla.

Kuvia pyöräkulkueesta