Yhden kysymyksen vaalikone avattu

Polttava Kysymys avasi tänään ”yhden kysymyksen vaalikoneen” osoitteessa www.polttavakysymys.fi/vaalikone. Koneessa on tällä hetkellä nähtävillä puolueiden kannat ilmastolakiin sekä ehdokkaiden jakaumat. Neljä puoluetta on ilmoittanut kannattavansa ilmastolakia. Lakia kannattavia ehdokkaita on kaikissa puolueissa. Ehdokkaiden kannat julkaistaan lumiukkojen mielenilmauksen yhteydessä 8.3. Nukkuvia ehdokkaita on vielä monta – lähetä heille vaalikortti osoitteessa www.polttavakysymys.fi/laheta_vaalikortti ja kerro, että ilmastolaki on vaalien polttava kysymys!

Tiedote
Polttava Kysymys -ilmastolakikampanja
2.3.2011

Neljä puoluetta sitoutunut ilmastokatastrofin torjuntaan ilmastolailla

Eduskuntapuolueista sosialidemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreät ovat sitoutuneet vuosittaisiin päästövähennyksiin velvoittavaan ilmastolakiin. Nihkeimmin ilmastolakiin suhtautuvat kokoomus ja perussuomalaiset. Polttava Kysymys -ilmastolakikampanja julkaisee tänään verkkosivuillaan puolueiden näkemykset ilmastolaista osoitteessa www.polttavakysymys.fi/vaalikone. Yksittäisten ehdokkaiden kannat ilmastolakiin kampanja julkaisee lumiukkojen mielenilmauksen yhteydessä laskiaistiistaina 8.3.

Seuraava hallituskausi on ilmastokatastrofin torjunnan kannalta ratkaiseva. Ilmastotieteellisen tiedon mukaan päästöjä on teollisuusmaissa vähennettävä vähintään 40 % vuoteen 2020 mennessä ja globaalit päästöt saatava laskuun jo 2015. Vuosisadan puoleenväliin mennessä päästöt on saatava lähelle nollaa. Tavoite on erittäin haastava ja edellyttää ilmastopolitiikan koordinaatiota kaikilla sektoreilla. Vuosittaisten välitavoitteiden avulla varmistetaan päästöjen hallittu ja johdonmukainen väheneminen. Polttava Kysymys -kampanjan tavoite on, että seuraavaan hallitusohjelmaan kirjataan nämä elementit sisältävä ilmastolaki.

– Ilmastolain kohtalo ratkaistaan tulevissa hallitusneuvotteluissa. Polttava Kysymys kerää ja julkaisee tietoa siitä, mitkä puolueet ja ketkä ehdokkaat ovat tosissaan ilmastokatastrofin torjumisen suhteen. Ilmastolain kannattaminen on hyvä sitoutumisen mittari, jota äänestäjät voivat käyttää apunaan, kun äänestävät ilmaston tulevaisuudesta eduskuntavaaleissa, linjaa Polttava Kysymys -kampanjakoordinaattori Pia Pässilä.

Lakia kannattavat SKP, SDP, vasemmistoliitto ja vihreät. Keskusta, kristillisdemokraatit, kokoomus, perussuomalaiset, RKP ja vapauspuolue ovat ilmoittaneet, ettei ilmastolaki kuulu niiden tavoitteisiin.

– Suomi ei tee osaansa kansainvälisissä talkoissa, vaikka esimerkiksi keskusta ja kokoomus vetoavatkin tähän. EU:n komissio ja parlamentti kannattavat tiukempiin tavoitteisiin siirtymistä, mutta Suomi jarruttaa. Maiden nykyiset sitoumukset johtavat maapallon lämpenemiseen jopa yli neljällä asteella tämän vuosisadan aikana. Seuraukset olisivat katastrofaaliset ja uhkaavat miljardeja ihmishenkiä, toteaa Maan ystävien ilmastokampanjavastaava Laura Meller.

LISÄTIETOJA
Laura Meller, ilmastokampanjavastaava, Maan ystävät, 044 537 7193
Pia Pässilä, Polttava Kysymys -kampanjakoordinaattori, 040 743 0624

Puolueiden kannat perusteluineen ovat luettavissa osoitteessa
www.polttavakysymys.fi/vaalikone

Polttava Kysymys on Maan ystävien vetämä, 31 eri yhteisön ilmastolakikampanja vuosittaisten, laillisesti sitovien ja ilmastokatastrofin torjumiseksi tarvittavien päästövähennysten puolesta. Siihen kuuluvat Maan ystävien lisäksi Attac, BirdLife Suomi, Helsingin nuorten ja opiskelijoiden YK-yhdistys, Kirkon ulkomaanavun Changemaker-verkosto, Demarinuoret, Greenpeace, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, Kehitysyhteistyön palvelukeskus, Kirkon ulkomaanapu, Kommunistinen Nuorisoliitto, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, Lapin yliopiston ylioppilaskunta, Luonto-Liitto, Natur och Miljö, Plan Suomi Säätiön Lastenhallitus, Plan Suomi Säätiö, Ekokauppa Ruohonjuuri, Sosialidemokraattiset opiskelijat, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen ylioppilaskuntien liitto, Sähköautot.fi, Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan ympäristöjaos, Turun yliopiston ylioppilaskunta, Vasemmistonuoret, Vasemmisto-opiskelijat, Vegaaniliitto, Vihreä Elämänsuojelun Liitto ry, Vihreiden Nuorten ja Opiskelijoiden liitto, WWF ja Åbo Akademis Studentkår.

Maan ystävät on kansalaisjärjestö, joka tarjoaa ihmisille mahdollisuuden toimia ekologisesti kestävämmän, oikeudenmukaisemman ja demokraattisemman maailman puolesta. Maan ystävät on osa kansainvälistä Friends of the Earth International -verkostoa, johon kuuluu ryhmiä noin 70 maasta kaikista
maanosista.