Uudet nettisivut avattu

Polttava Kysymyksen nettisivut on päivitetty kevään vaalikampanjaa varten. Sivuille on lisätty huomattavasti tietoa ilmastolaista, lain tarpeellisuudesta sekä hyödyistä päästövähennysten toteuttamisessa.

Myös kampanjan esittelyvideo on päivitetty uutta vaalikampanjaa varten.

Uusien nettisivujen tärkein toiminnallisuus on uusi vaalikorttijärjestelmä, jonka avulla on helppo kysyä ehdokkaiden ilmastolakikantaa. Pyrimme selvittämään kevään aikana kaikkien eduskuntavaaliehdokkaiden ja kaikkien puolueiden näkemykset ilmastolaista. Puolueiden ja ehdokkaiden ilmastolakikannat julkistetaan äänestäjien käyttöön maaliskuussa hyvissä ajoin ennen huhtikuun eduskuntavaaleja.

Ilmastolakikanta ilmaisee selkeästi ymmärtävätkö ehdokas ja puolue ilmastonmuutoksen vakavuuden ja toimenpiteiden kiireellisyyden. Ilmastolaki tekee ilmastotieteeseen perustuvien päästövähennysten tekemisestä helpompaa, joten mikäli ehdokas on tosissaan ilmastonmuutoksen torjumisen kanssa, pitäisi ilmastolain kannattamisen olla helppo valinta.