Kampanja

ihmistulva_lahelta_600px

Kampanja ilmastolain puolesta saavutti tavoitteensa 6.3.2015, jolloin eduskunta päätti äänestyksessään hyväksyä lain säätämisen. Ilmastolaki sai eduskunnan selvän enemmistön puolelleen, ja se hyväksyttiin äänin 150-33.

Kampanja ilmastolain puolesta käynnistyi Suomessa vuonna 2008, ja siihen osallistui suuri määrä järjestöjä, yhteisöjä ja kansalaisia. Kampanjan aikana suomalaiset lähettivät päättäjille yli 40 000 ilmastolakia vaativaa postikorttia. Taloustutkimuksen tutkimuksessa vuonna 2014 neljä viidestä suomalaisesta yli puoluerajojen ilmoitti kannattavansa ilmastolakia.

Polttava Kysymys -kampanjan tarinaa esitellään kampanjan loppuraportissa. Raportissa käydään läpi kampanjan toimintatapoja, vuosien varrella kertyneitä vaikuttamisoppeja sekä lyhyt katsaus lainvalmistelun etenemiseen.

Kampanjan aktiivit kertovat mielellään kokemuksista ja jakavat oppeja kampanjan varrelta erilaisissa tilaisuuksissa ja koulutuksissa. Ota yhteyttä: ilmasto (at) maanystavat.fi.

Polttava Kysymys osana laajempaa liikettä

Euroopan Maan ystävät käynnisti helmikuussa 2008 euroopanlaajuisen ilmastokampanjan, joka vaatii hallituksia ja EU:ta sitoutumaan vuosittaisiin päästövähennyksiin. Tästä kampanjasta alkoi myös Suomen Polttava Kysymys.

The Big Ask -niminen kampanja on yhdistänyt Maan ystäviä eri puolilla Eurooppaa, muun muassa Belgiassa, Irlannissa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Skotlannissa ja Tsekissä ja Unkarissa. Joissain maissa tuloksena on jo toimiva ilmastolaki, toisissa prosessi on meneillään, ja jotkut kampanjat ovat joutuneet muuttuneen poliittisen tilanteen takia luopumaan ainakin väliaikaisesti tavoitteestaan. Kaikkialla kampanja on avannut tietä kunnianhimoisemmalle ilmastopolitiikalle.

Polttava Kysymys -koalition muodostivat:

Allianssi, Attac, BirdLife Suomi, Helsingin nuorten ja opiskelijoiden YK-yhdistys, Kirkon ulkomaanavun Changemaker-verkosto, Demarinuoret, Greenpeace, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, Ilmastovanhemmat, Kepa, Kirkon ulkomaanapu, Kommunistinen Nuorisoliitto, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, Lapin yliopiston ylioppilaskunta, Luonto-Liitto, Maan ystävät, Natur och Miljö, Oulun yliopiston ylioppilaskunta, Plan Suomi Säätiön Lastenhallitus, Plan Suomi Säätiö, Ekokauppa Ruohonjuuri, Sosialidemokraattiset opiskelijat, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen ylioppilaskuntien liitto, Sähköautot.fi, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, Turun yliopiston ylioppilaskunta, Vasemmistonuoret, Vasemmisto-opiskelijat, Vegaaniliitto, Vihreä Elämänsuojelun Liitto ry, Vihreiden Nuorten ja Opiskelijoiden liitto, WWF ja Åbo Akademis Studentkår.

Mitä seuraavaksi?

Maan ystävien ilmastotyössä keskitytään seuraavaksi kahteen uuteen kampanjaan:

Hiilivapaa Suomi -kampanjassa vapautetaan Suomi ilmastoa lämmittävästä fossiilienergiasta voimala kerrallaan. Kampanjan tavoitteena on, että Suomen kuntien energiantuotannossa fossiilisten polttoaineiden käyttö lopetetaan ja panostetaan sen sijaan kestäviin uusiutuviin energianlähteisiin ja energiansäästöön.

Yhteisöenergia-kampanjan tarkoituksena on edistää hajautetun uusiutuvan energian käyttöönottoa Suomessa. Suunnitelmissa on mm. yhteistyötä tutkimusmaailman kanssa, pilottikohteita sekä tiedonlevitystä.