Ilmastolain toteutus käynnissä: työn alla ensimmäinen KAISU

Ilmastolain toteutus on hyvää vauhtia käynnissä: parhaillaan valmistellaan ensimmäistä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaa (KAISU), joka tähtää vuoteen 2030. Suunnitelma koskee päästökaupan ulkopuolista sektoria – liikennettä, rakennusten erillislämmitystä, jätettä ja maataloutta – ja sisältää ilmastotoimenpideohjelman ja päästökehitysarviot. Suunnitelman valmistelua voi seurata ympäristöministeriön sivuilta.

Polttava Kysymys -koalitiossa vaikuttaneet järjestöt seuraavat prosessia osana normaalia poliittista vaikuttamistyötä. Varsinaista yhteiskampanjaa ei enää ole käynnissä.

Ilmastolakikampanjaa koordinoinut Maan ystävät keskittyy tällä hetkellä ilmastotyössään kahteen uuteen kampanjaan:

Hiilivapaa Suomi -kampanjassa vaikutetaan paikallisesti sen puolesta, että fossiilienergiavoimalat korvataan pian energiansäästöllä ja uusiutuvalla energialla.

Yhteisöenergia-kampanjan tarkoituksena puolestaan on edistää hajautetun uusiutuvan energian käyttöönottoa Suomessa.

 

Polttavan Kysymyksen tarina julkaistu

Vuosi 2015 jäi suomalaisen ilmastovaikuttamisen historiaan vuotena, jona eduskunta hyväksyi ilmastoliikkeen pitkään vaatiman ilmastolain. Sitä ennen Polttava Kysymys -kampanja oli toiminut jo vuosia tavoitteen saavuttamiseksi.

Polttava Kysymys -kampanjan tarina on nyt koottu yksiin kansiin. Loppuraportissa käydään läpi mm. kampanjan käynnistämisen taustoja, kerrotaan kampanjan toimijoista ja toimintatavoista. Raportissa on pyritty avaamaan myös kampanjassa opittua, niin onnistumisineen kuin vaikeuksineen.

Toivomme, että taipaleemme Suomen ilmastopolitiikan korjaamiseksi kannustaa muitakin ryhtymään rohkeasti uusiin hankkeisiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja luottamaan siihen, että matkan varrella oppii. Tarinamme on osoitus kansalaisten valtaisasta voimasta muuttaa asioita.

Raportin on tuottanut Maan ystävät, joka toimi kampanjan koordinoivana järjestönä. Kerromme mielellämme kampanjan kokemuksista myös erilaisissa tilaisuuksissa ja koulutuksissa. Ota yhteyttä: ilmasto (at) maanystavat.fi.

Ilmastolaki voimaan 1.6.2015

Ilmastolain toimeenpano etenee! Ympäristöministeriö on tiedottanut, että laki tulee voimaan maanantaina 1.6.2015.

Lain toteutus alkaa keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman laatimisella. Siinä tehdään linjauksia ja asetetaan lähivuosien päästövähennystavoitteita päästökaupan ulkopuoliselle sektorille, kuten liikenteeseen, asumiseen ja maatalouteen. Suunnitelman valmistelutyötä koordinoi ympäristöministeriö.

Prosessin aikana sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus perehtyä suunnitelmiin luonnosvaiheessa ja esittää niistä mielipiteensä.

Lisää tietoja ilmastolain toimeenpanosta voi lukea ympäristöministeriön tiedotteesta.