Ilmastolain käsittely etenee eduskunnan valiokunnissa

Syksy on tähän mennessä ollut ilmastolain valmistelulle vauhdikasta aikaa. Kaikki lakia käsittelevät valiokunnat ovat nimittäin jo aloittaneet lakia koskevat asiantuntijakuulemiset ja alkaneet käydä keskusteluita laista. Ilmastolaista antavat lausuntonsa talous-, liikenne- ja viestintä-, maa- ja metsätalous- sekä perustuslakivaliokunta. Varsinaisen mietinnön eduskunnalle valmistelee ympäristövaliokunta saatuaan ensin lausunnot muista valiokunnista.

Tiedote: Polttava Kysymys odottaa kansanedustajilta kunnianhimoista ilmastolakia

Tiedote 2.9.2014, julkaisuvapaa heti

Vahvan ilmastolain puolesta kampanjoiva Polttava Kysymys -koalitio muistutti tänään 2.9. työhön palaavia kansanedustajia syksyn tärkeimmästä ilmastopäätöksestä.

Keväällä 2014 Taloustutkimuksella teetetyn kyselyn mukaan 79% suomalaisista kannattaa ilmastolain säätämistä. Lisäksi kaksi kolmasosaa suomalaisista haluaisi Suomen hallituksen toimivan painokkaammin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. [1]

Polttava Kysymys -kampanja on tänään toimittanut kansanedustajille kansalaisten terveiset postikorttien muodossa muistutuksena vahvan ilmastolain tarpeesta. Kansanedustajien tänään saamat kortit ovat jatkumoa vuodesta 2008 asti toiminnassa olleelle ilmastolakikampanjalle, jonka aikana suomalaiset ovat lähettäneet kansanedustajille yli 40 000 ilmastolakia vaativaa postikorttia.

Ilmastolain asema vahvistui semihallitusohjelmassa

Kun hallitusohjelmaneuvotteluita käytiin viimeksi vuonna 2011, hallituspuolueet eivät vielä päässeet yksimielisyyteen siitä, pitäisikö ilmastolaki säätää. Ohjelmaan kirjattiin, että laista valmistellaan esitys, mutta että siitä tehtäisiin vielä erillinen päätös. Kirjaus tuntui erikoiselta, koska hallituksella on aina mahdollisuus keskeyttää lain valmistelu ja päättää olla antamatta esitystä eduskuntaan.