Polttavan Kysymyksen tarina julkaistu

Vuosi 2015 jäi suomalaisen ilmastovaikuttamisen historiaan vuotena, jona eduskunta hyväksyi ilmastoliikkeen pitkään vaatiman ilmastolain. Sitä ennen Polttava Kysymys -kampanja oli toiminut jo vuosia tavoitteen saavuttamiseksi.

Polttava Kysymys -kampanjan tarina on nyt koottu yksiin kansiin. Loppuraportissa käydään läpi mm. kampanjan käynnistämisen taustoja, kerrotaan kampanjan toimijoista ja toimintatavoista. Raportissa on pyritty avaamaan myös kampanjassa opittua, niin onnistumisineen kuin vaikeuksineen.

Toivomme, että taipaleemme Suomen ilmastopolitiikan korjaamiseksi kannustaa muitakin ryhtymään rohkeasti uusiin hankkeisiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja luottamaan siihen, että matkan varrella oppii. Tarinamme on osoitus kansalaisten valtaisasta voimasta muuttaa asioita.

Raportin on tuottanut Maan ystävät, joka toimi kampanjan koordinoivana järjestönä. Kerromme mielellämme kampanjan kokemuksista myös erilaisissa tilaisuuksissa ja koulutuksissa. Ota yhteyttä: ilmasto (at) maanystavat.fi.

Ilmastolaki voimaan 1.6.2015

Ilmastolain toimeenpano etenee! Ympäristöministeriö on tiedottanut, että laki tulee voimaan maanantaina 1.6.2015.

Lain toteutus alkaa keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman laatimisella. Siinä tehdään linjauksia ja asetetaan lähivuosien päästövähennystavoitteita päästökaupan ulkopuoliselle sektorille, kuten liikenteeseen, asumiseen ja maatalouteen. Suunnitelman valmistelutyötä koordinoi ympäristöministeriö.

Prosessin aikana sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus perehtyä suunnitelmiin luonnosvaiheessa ja esittää niistä mielipiteensä.

Lisää tietoja ilmastolain toimeenpanosta voi lukea ympäristöministeriön tiedotteesta.

Ilmastolain toteutus alkamassa

Eduskunta äänesti ilmastolain hyväksymisestä maaliskuussa 2015. Lain on määrä tulla lopullisesti voimaan vielä saman vuoden aikana. Ilmastolakia on mahdollista täydentää asetuksilla. Lakitekstin mukaan asetuksia voidaan vielä antaa viranomaisten vastuista ja Ilmastopaneelin tehtävistä.

Ilmastolain myötä hallituksella on velvollisuus antaa eduskunnalle säännöllisesti suunnitelmat ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi sekä vuosikertomukset toimien etenemisestä. Jatkossa ilmastopolitiikan suunnitelmat myös annetaan luonnosvaiheessa yleisön tutustuttaviksi ja kommentoitaviksi.

Ilmastolain toteutuksesta ja tulevista osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan valtionhallinnon kautta. Virallista tietoa löytyy esimerkiksi ympäristöministeriön ilmastolakisivuilta.