Ilmastolain asema vahvistui semihallitusohjelmassa

Kun hallitusohjelmaneuvotteluita käytiin viimeksi vuonna 2011, hallituspuolueet eivät vielä päässeet yksimielisyyteen siitä, pitäisikö ilmastolaki säätää. Ohjelmaan kirjattiin, että laista valmistellaan esitys, mutta että siitä tehtäisiin vielä erillinen päätös. Kirjaus tuntui erikoiselta, koska hallituksella on aina mahdollisuus keskeyttää lain valmistelu ja päättää olla antamatta esitystä eduskuntaan.

Sittemmin ilmastolain valmistelu on edennyt, ja alkukesästä hallitus teki lopullisen päätöksensä siitä, että lain valmistelua ei heitetä hukkaan vaan esitys annetaan eduskunnalle. Polttava Kysymys kommentoi lakiesitystä todeten sen sisältävän monia parannuksia suomalaiseen ilmastopolitiikkaan, vaikka kunnianhimon tasossa olisikin vielä kirimisen varaa. Tätä keskustelua tullaan käymään syksyllä, kun ilmastolaki etenee valiokuntien käsittelyyn. Mietinnön laista antaa ympäristövaliokunta, joka puolestaan pyytää lausunnot talous-, maa- ja metsätalous, liikenne- ja viestintä sekä perustuslakivaliokunnilta.

Tältä pohjalta ilmastolaki lienee myös vahvistettu uuteen, pääministeri Stubbin hallituksen hallitusohjelmaan. Ohjelmassa todetaan ilmastolain kohtalo edellistä selvemmin näin: ”Suomi rakentaa vähähiilistä yhteiskuntaa kansallisen energia- ja ilmastostrategian, energia- ja ilmastotiekartan 2050 sekä hallituskaudella hyväksyttävän ilmastolain avulla.

Kirjaus antaa tukevan selkänojan lain käsittelun loppuvaiheille. Vahvin perälauta löytyy kuitenkin siitä, että suomalaisten selkeä enemmistö, lähes neljä viidestä, kannattaa ilmastolakia. Se antanee valiokuntakäsittelyyn ja lopulliseen äänestykseen osallistuville kansanedustajille motivaatiota paitsi hyväksyä esityksen, myös pyrkiä vahvistamaan sitä entisestään.

 

PS. Polttava Kysymys -kampanja on lomalla heinäkuun. Vaikuttamistyömme vahvan ilmastolain puolesta jatkuu taas syksyllä. Hauskaa kesää kaikille ja kiitos tuesta tavoitteellemme!

Kansallinen ilmastolaki lisää kansainvälisen ilmastopolitiikan onnistumisen mahdollisuuksia

Ilmastolaista keskustellessa jotkin tahot esittävät usein, että Suomen tulisi keskittyä mieluummin kansainvälisen politiikan edistämiseen. Suomen ilmastolakia käsittelevää kansainvälistä uutisointia ja kirjoittelua läpikäydessä kuitenkin huomaa, että kansalliset toimet nostattavat toivoa ja motivaatiota ilmastotoimiin myös muualla.

Tiedote: Polttava Kysymys: Ilmastolaki tuo merkittäviä parannuksia Suomen ilmastopolitiikkaan

Polttava Kysymys -kampanja iloitsee siitä, että hallitus on tänään hyväksynyt esityksen ilmastolaiksi. Seuraavaksi ilmastolaki etenee eduskunnan käsittelyyn.

Polttava Kysymys -kampanja arvioi ilmastolain tuovan monia tärkeitä parannuksia suomalaiseen ilmastopolitiikkaan. Koalitio on tyytyväinen etenkin siihen, että laissa vahvistetaan Suomelle sitova päästövähennystavoite vuodelle 2050. Tarvittavien päästövähennysten toteuttamiseksi laki velvoittaa jokaisen hallituksen suunnittelemaan, miten muun muassa liikenteen, maatalouden ja asumisen ilmastopäästöjä vähennetään. Käytännön ohjauskeinojen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta arvioidaan nykyistä johdonmukaisemmin, ja kansalaisten ja eri sidosryhmien osallistumismahdollisuudet paranevat. Laki myös velvoittaa valtioneuvoston seuraamaan päästöjen kehitystä ja tarkistamaan suunnitelmia, mikäli päästöt eivät vähene riittävästi.