Kampanjan loppusuora näkyvissä

Polttava Kysymys -kampanja on siirtynyt viimeiseen vaiheeseensa. Tavoitteena on nostaa ilmastolaki yhdeksi eduskuntavaalien kärkiteemoista ja varmistaa näin lain päätyminen seuraavaan hallitusohjelmaan. Ilmastolaki on keino erottaa erottaa jyvät akanoista vaaleissa: jos kansanedustajaehdokas on tosissaan ilmastonmuutoksen torjumisen kanssa, hän kannattaa ilmastolakia.

Kolmen kampanjavuoden jälkeen olemme hyvissä asemissa vaalikeskseiseen kampanjointiin siirryttäessä. Kansanedustajille on lähetetty yli 30 000 vetoomuskorttia ja kampanjan taakse on koottu 30 järjestöä sekä 64 kansanedustajaa. Valtioneuvosto on ilmasto- ja energiapoliittisessa tulevaisuusselonteossaan suositellut ilmastolain hyvien ja huonojen puolien selvittämistä. Ilmastolaki tunnetaan eduskunnassa hyvin. Olemme tavanneet henkilökohtaisesti noin puolet kansanedustajista.

Osana kampanjan uutta vaihetta myös Polttavan Kysymyksen nettisivut ovat uudistuneet. Uusien verkkosivujen yhteydessä on avattu yksi kampanjan vaalivaikuttamisen tärkeimmistä työkaluisa: kansanedustajaehdokkaille lähetettävät vaalikortit. Vaalikorttien välityksellä äänestäjät voivat tiedustella ehdokkaiden ilmastolakikantoja, kannustaa ilmastolakia kannattavia ehdokkaita pitämään ilmastolakia esillä omissa vaalikampanjoissaan ja pyytää ilmastolain vastustajia vielä harkitsemaan kantaansa. Myöhemmin sivustolla julkaistaan tietokanta, josta äänestäjät voivat tarkistaa ovatko heidän ehdokkaansa ja puolueensa valmiita säätämään ilmastolain.

Kevään aikana ilmastolaki nousee esille vaalikysymyksenä useissa erilaisissa tempauksissa. Osana katukampanjointia tarjoamme äänestäjille mahdollisuutta lähettää ehdokkaille paperisia vaalikortteja. Kannustamme kaikkia jututtamaan omia ehdokkaita ilmastolakiin liittyen kaikkialla, missä siihen löytyy tilaisuus: vaalikorteilla, internetissä, keskustelutilaisuuksissa ja vaalikojuilla.

Kampanjan toiminta on vapaaehtoispohjaista eikä auttavia käsiä ole koskaan liikaa. Tule mukaan ilmastolakitalkoisiin oman paikkakuntasi paikallisryhmään tai löydä joku muu sinulle sopiva osallistumismuoto täältä!