Tiedote: Maan ystävät ehdottaa muutoksia ilmastolakiluonnokseen

Maan ystävät kannattaa ilmastolain säätämistä, mutta ehdottaa hallituksen luonnokseen muutoksia eilen ympäristöministeriöön lähettämässään lausunnossa. Maan ystävät koordinoi 34:n tahon yhteistä Polttava Kysymys -kampanjaa, joka on ajanut vahvaa ilmastolakia vuodesta 2008 alkaen.

Maan ystävät kiittää lausunnossaan lakiluonnosta, jonka mukaan ilmastolakiin kirjataan numeerinen päästövähennystavoite vuodelle 2050. Tavoitteen vahvistaminen laissa antaa elinkeinoelämälle, yhteiskunnalle ja kansainväliselle yhteisölle tarpeellisen viestin siitä, että Suomi on sitoutunut päästöjen merkittävään vähentämiseen ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Maan ystävät huomauttaa kuitenkin, että ehdotettu 80 prosentin tavoite ei nykytiedon mukaan vastaa tarvittavien päästövähennysten syvyyttä.

”Ilmastotieteellisen tiedon perusteella tavoitteen pitäisi olla vähintään 95 prosenttia. Onkin tärkeää, että ilmastolaki velvoittaa valtioneuvostoa myös seuraamaan asetetun tavoitteen riittävyyttä tieteellisen tiedon valossa”, toteaa Maan ystävien kampanjakoordinaattori Hanna Hakko.

Ilmastolakiluonnos velvoittaa hallituksen laatimaan pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman joka kymmenes vuosi, sekä päästökaupan ulkopuolisen sektorin päästövähennystoimenpiteitä koskevan ilmastopolitiikan suunnitelman joka vaalikausi. Maan ystävät pitää tärkeänä, että ilmastolaki velvoittaa valtioneuvoston seuraamaan päästöjen kehitystä ja tarkistamaan suunnitelmia, mikäli päästöt eivät vähene riittävästi. Maan ystävien mukaan lain pitkäjänteisyyttä on vielä vahvistettava.

”Pitkän aikavälin suunnitelmissa tulee määritellä aikataulutettu päästövähennyspolku, joka johtaa pitkän aikavälin tavoitteeseen. Näin kunkin vaalikausittain tehtävän ilmastopolitiikan suunnitelman riittävyyttä ja päästöjen vähenemistä voidaan arvioida selkeästi määriteltyä tavoitetta vasten”, sanoo Hakko.

Ehdotettu ilmastolaki parantaa myös ilmastopolitiikan avoimuutta. Maan ystävien mukaan avoimuutta koskevia vaatimuksia on edelleen tarpeellista lisätä ulottamalla julkistamisvelvoitteet koskemaan myös suunnitelmien taustalla olevia mallilaskelmia. Nykyisen energia- ja ilmastostrategian taustalaskelmien salaaminen on saanut viime aikoina julkisuudessa osakseen runsaasti kriittistä huomiota sekä ainakin kaksi valitusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Ilmastolakiehdotusta koskeva lausuntokierros päättyi 11.3.2014. Lain valmistelua ohjaa hallituksen energia- ja ilmastopolitiikan ministerityöryhmä. Ryhmään kuuluvat elinkeinoministeri Jan Vapaavuori, maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen, valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, ympäristöministeri Ville Niinistö, puolustusministeri Carl Haglund, liikenneministeri Merja Kyllönen, sisäasiainministeri Päivi Räsänen ja työministeri Lauri Ihalainen. Valmistelua koordinoi ympäristöministeriö.

Lisätiedot:
Ilmastolakikampanjan koordinaattori Hanna Hakko, hanna.hakko at maanystavat.fi, 044 576 9999

Tutustu Maan ystävät ry:n lausuntoon ilmastolaista täällä.

Ilmastolakiluonnos: ym.fi/ilmastolaki