Ilmastolaille taas vihreää valoa

Ilmastolain käsittely on ottanut askeleita eteenpäin valiokunnissa. Ainakin liikenne- ja viestintävaliokunta on saanut jo oma lausuntonsa valmiiksi. Valiokunta päätyi kannattamaan lain säätämistä: ”Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa esityksen hyväksymistä – -.”

Tämä oli hieno uutinen ilmastolakikampanjalle – kiitos valiokunnan kansanedustajille hyvästä päätöksestä!

Myös uusi ympäristöministeri kertoi vähän aikaa sitten pitävänsä ilmastolakia tärkeänä ja siitä tehtyä hallituksen esitystä onnistuneena.

Polttava Kysymys on samaa mieltä. Laki tuo selviä parannuksia ilmastopolitiikan ennakoitavuuteen, suunnittelujärjestelmän selkeyteen ja kustannustehokkuuteen sekä ilmastopolitiikan avoimuuteen. Parannettavaakin toki vielä löytyy. Päästövähennystavoitteen pitäisi ilmastotieteen näkökulmasta olla korkeampi, laki kaipaisi välitavoitteita ja avoimuuden pitäisi koskea suunnitelmien lisäksi myös kaikkia taustamalleja.

Valiokunnissa on vielä mahdollista tehdä korjausehdotuksia näihin kohtiin liittyen. Kunhan loputkin lausunnot saadaan, pääsee ympäristövaliokunta sorvaamaan laista mietintöä, jonka pohjalta eduskunta puolestaan pääsee lopulta lakia käsittelemään.

Polttava Kysymys -koalitio toivoo, että jatkovalmistelu etenisi ripeästi. Tällöin ensi vuonna työnsä aloittava uusi eduskunta pääsee aloittamaan kautensa ilmastolakiin sisältyvien suunnitelmien valmistelulla. Silloin pääsemme käymään laajaa ja avointa keskustelua ilmastopolitiikan suunnasta ja tekemään käytännön valintoja siitä, kuinka päästöjä lähdetään konkreettisesti vähentämään. IPCC:n tuorein yhteenvetoraportti osoittaa, että niillä valinnoilla on jo tulenpalava kiire.