Ilmastolain toteutus alkamassa

Eduskunta äänesti ilmastolain hyväksymisestä maaliskuussa 2015. Lain on määrä tulla lopullisesti voimaan vielä saman vuoden aikana. Ilmastolakia on mahdollista täydentää asetuksilla. Lakitekstin mukaan asetuksia voidaan vielä antaa viranomaisten vastuista ja Ilmastopaneelin tehtävistä.

Ilmastolain myötä hallituksella on velvollisuus antaa eduskunnalle säännöllisesti suunnitelmat ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi sekä vuosikertomukset toimien etenemisestä. Jatkossa ilmastopolitiikan suunnitelmat myös annetaan luonnosvaiheessa yleisön tutustuttaviksi ja kommentoitaviksi.

Ilmastolain toteutuksesta ja tulevista osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan valtionhallinnon kautta. Virallista tietoa löytyy esimerkiksi ympäristöministeriön ilmastolakisivuilta.