Ilmastolaki voimaan 1.6.2015

Ilmastolain toimeenpano etenee! Ympäristöministeriö on tiedottanut, että laki tulee voimaan maanantaina 1.6.2015.

Lain toteutus alkaa keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman laatimisella. Siinä tehdään linjauksia ja asetetaan lähivuosien päästövähennystavoitteita päästökaupan ulkopuoliselle sektorille, kuten liikenteeseen, asumiseen ja maatalouteen. Suunnitelman valmistelutyötä koordinoi ympäristöministeriö.

Prosessin aikana sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus perehtyä suunnitelmiin luonnosvaiheessa ja esittää niistä mielipiteensä.

Lisää tietoja ilmastolain toimeenpanosta voi lukea ympäristöministeriön tiedotteesta.