Ilmastolain toteutus käynnissä: työn alla ensimmäinen KAISU

Ilmastolain toteutus on hyvää vauhtia käynnissä: parhaillaan valmistellaan ensimmäistä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaa (KAISU), joka tähtää vuoteen 2030. Suunnitelma koskee päästökaupan ulkopuolista sektoria – liikennettä, rakennusten erillislämmitystä, jätettä ja maataloutta – ja sisältää ilmastotoimenpideohjelman ja päästökehitysarviot. Suunnitelman valmistelua voi seurata ympäristöministeriön sivuilta.

Polttava Kysymys -koalitiossa vaikuttaneet järjestöt seuraavat prosessia osana normaalia poliittista vaikuttamistyötä. Varsinaista yhteiskampanjaa ei enää ole käynnissä.

Ilmastolakikampanjaa koordinoinut Maan ystävät keskittyy tällä hetkellä ilmastotyössään kahteen uuteen kampanjaan:

Hiilivapaa Suomi -kampanjassa vaikutetaan paikallisesti sen puolesta, että fossiilienergiavoimalat korvataan pian energiansäästöllä ja uusiutuvalla energialla.

Yhteisöenergia-kampanjan tarkoituksena puolestaan on edistää hajautetun uusiutuvan energian käyttöönottoa Suomessa.