Hallituksen tartuttava ilmastolakiselvityksen suosituksiin

Polttava Kysymys -ilmastolakikampanja rohkaisee ympäristöministeriötä toteuttamaan tuoreen ilmastolakiselvityksen suositukset hallituksen ilmastolakiesityksen valmistelussa. Ympäristö- ja energiaoikeuden professori Ari Ekroos ja tekniikan tohtori Matias Warsta ovat laatineet ympäristöministeriön pyynnöstä joukon suosituksia ilmastolain säätämisen taustaksi. Selvitys on julkaistu tänään ja se toimii pohjana hallitusohjelmaan kirjatun ilmastolain valmistelulle [1].

Selvityksen mukaan ilmastolain avulla voidaan tehdä ilmastopolitiikasta nykyistä johdonmukaisempaa ja läpinäkyvämpää. Se esittelee ilmastolain mallin, jossa ilmastopolitiikkaa jäsentävät hallituskauden mittaiset päästöbudjetit ja näiden budjettien tavoitteisiin vastaavat toimenpideohjelmat. Selvityksen mukaan ilmastolaissa on mahdollista asettaa nykyistä kunnianhimoisempi, ilmastotieteeseen sidottu päästötavoite. Selvityksen mukaan päästökauppasektorin sisällyttäminen ilmastolain kehikkoon tekisi kokonaisuudesta mielekkään verrattuna siihen, että laki kattaisi vain osan yhteiskunnan päästöistä.

”Ilmastolakiselvitys osoittaa, että vahva ja kattava ilmastolaki on mahdollista säätää Suomen oikeusjärjestelmässä. Hallituksen on nyt aika osoittaa poliittista tahtoa ilmastohaasteen ratkaisemisessa. Ilmastolain keskeinen etu nykyiseen politiikkaan verrattuna on se, että laillisesti sitova päästötavoite ohjaa päästövähennyskeinojen valintaa ja tekee ilmastopolitiikasta tehokasta”, sanoo Polttava Kysymys -ilmastolakikampanjan koordinaattori Meri Pukarinen.

Polttava Kysymys -kampanja on työskennellyt ilmastolain puolesta vuodesta 2008. Kampanjassa on mukana 31 suomalaista järjestöä, yhteisöä ja yritystä. Kataisen hallitus on sopinut ilmastolakiesityksen valmistelusta hallitusohjelmassa. Suomen ilmastopolitiikan perinteiset ohjauskeinot, ilmasto- ja energiastrategiat, listaavat toimenpiteitä ilman tietoa niiden vaikutuksesta päästöihin. Suomen nykyisestä ilmastopolitiikasta julkaistut arviot ovatkin korostaneet selkeyttämisen ja paremman koordinaation tarvetta [2].

Lisätietoja:

Laura Meller, Maan ystävien ilmastokampanjavastaava, +358 44 5377 193, laura.meller ät maanystavat.fi

Hanna-Liisa Kangas, WWF Suomen ilmastovastaava, +358 45 6318353, hanna-liisa.kangas ät wwf.fi

Information på svenska:
Jonas Biström, ordförande för Jordens vänner, +358 44 021 6668, jonas.bistrom ät maanystavat.fi

Polttava Kysymys on Maan ystävien koordinoima, 31 eri järjestön ja yhteisön ilmastolakikampanja vuosittaisten, laillisesti sitovien ja ilmastotieteeseen perustuvien päästövähennysten puolesta. Siihen kuuluvat Attac, BirdLife Suomi, Helsingin nuorten ja opiskelijoiden YK-yhdistys, Kirkon ulkomaanavun Changemaker-verkosto, Demarinuoret, Greenpeace, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, Kehitysyhteistyön palvelukeskus, Kirkon ulkomaanapu, Kommunistinen Nuorisoliitto, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, Lapin yliopiston ylioppilaskunta, Luonto-Liitto, Maan ystävät, Natur och Miljö, Plan Suomi Säätiön Lastenhallitus, Plan Suomi Säätiö, Ekokauppa Ruohonjuuri, Sosialidemokraattiset opiskelijat, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen ylioppilaskuntien liitto, Sähköautot.fi, Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan ympäristöjaos, Turun yliopiston ylioppilaskunta, Vasemmistonuoret, Vasemmisto-opiskelijat, Vegaaniliitto, Vihreä Elämänsuojelun Liitto ry, Vihreiden Nuorten ja Opiskelijoiden liitto, WWF ja Åbo Akademis Studentkår.

Kampanjan suosittelemat vahvan ilmastolain elementit saatavilla osoitteesta http://www.polttavakysymys.fi/mika_ilmastolaki/

Viitteet:

[1]  Ekroos, A. ja Warsta, M. 2012. Kansallisen ilmastolain säätämismahdollisuuksista – Selvitys ympäristöministeriölle. http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=136909
Ympäristöministeriön tiedote 5.6.2012 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=412818&lan=FI

[2] Valtiontalouden tarkastusviraston 9.12.2011 julkaisema tuloksellisuustarkastuskertomus ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen 11.1.2012 julkaisema selvitys päästövähennystoimista osoittavat, että Suomen ilmastopolitiikan suunnitelmallisuus ja koordinaatio ovat puutteellisia jopa siinä määrin, että EU:n päästövähennystavoitteet uhkaavat jäädä toteutumatta Suomen osalta.
Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 16/2011. Ilmastonmuutoksen hillintä. Ilmasto- ja energiastrategian valmistelu ja toimeenpano. http://www.ejulkaisu.fi/vtv/ilmastonmuutoksen_hillinta/
Lindroos, T.J., Hast, A., Ekholm, T. ja Savolainen, I. 2012. Arvio ei-päästökauppasektorin päästövähennyskeinoista ja kustannuksista Suomessa. VTT tiedotteita 2605. http://www.vtt.fi/news/2012/20120111paastovahennystavoitteet.jsp