Meillä on juuri nyt ruuhkaa: ilmastoratkaisujen runsaudenpula Durbanin kokouksen kynnyksellä

Vajaan kuukauden kuluttua YK:n ilmastosopimuksesta neuvotellaan jälleen Durbanissa. Yhdeksän suomalaista ympäristö- ja kehitysyhteistyöjärjestöä julkaisi eilen tavoitteensa Durbanin ilmastokokoukseen.

Keskeisiä kysymyksiä ovat

  • Teollisuusmaiden laillisesti sitovien päästövähennysvelvoitteiden jatkaminen Kioton pöytäkirjan alla vuoden 2012 jälkeen
  • Sitoumusten kiristäminen vastaamaan todellista tarvetta: teollisuusmaiden on sitouduttava vähintään 40 prosentin kotimaisiin vähennyksiin vuoteen 2020 mennessä
  • Riittävän, uuden ja läpinäkyvään rahoituksen varmistaminen, jotta myös kehitysmaat voivat osallistua ilmastotalkoisiin.

Neuvotteluja vaivaava umpisolmu kiteytyy näin: maat ovat haluttomia sitoutumaan ilmastotoimiin, sillä muutkaan eivät sitoudu. Kaksi vuotta sitten Kööpenhaminassa pöydälle asetetut päästövähennystarjoukset johtavat ilmaston lämpenemiseen jopa yli neljällä asteella – hallitsemattomaan ilmastonmuutokseen ja sen katastrofaalisiin seurauksiin.

Erilaisia vaihtoehtoja umpisolmun avaamiseksi on tarjolla runsaasti. Lokakuun lopulla YK:n ympäristöjärjestö UNEP ja World Resources Institute julkaisivat selvityksen, johon on koottu yli 130 erilaista tapaa edistää ilmastotoimia aina kansainvälisistä neuvotteluista kunnallistasoon ja kansalaisten toimintaan.

Suomenkin on kiireesti katsottava peiliin ja tarkistettava, että oma valmiustila on riittävä. Tähän asti Suomi on lähinnä hidastanut neuvotteluja ottamalla EU:ssa jarruttavan kannan tiukempaan tavoitteeseen siirtymistä kohtaan. Suomen uusi hallitus on sitoutunut edistämään ns. kahden asteen tavoitteen mukaista neuvottelutulosta – nyt on aika osoittaa, ettei hallitusohjelma ole pelkkää paperia.

UNEP:n ja WRI:n tuoreen selvityksen mukaan kunnianhimoinen kansallinen ilmastolaki on tapa viedä kansainvälisiä ilmastoneuvotteluita eteenpäin: se antaa neuvottelijoille selkänojaa tiukkoihin sitoumuksiin myös neuvotteluissa. Suomen hallitus onkin sitoutunut selvittämään tiukempaan päästötavoitteeseen siirtymistä sekä ilmastolain säätämistä. Durbanissa Suomen on toimittava rakentavasti siitä huolimatta, että selvityksiä vasta suunnitellaan.

Viime viikolla luimme huolestuttavia uutisia ilmastopäästöjen ennätysnopeasta kasvusta. Pessimistisimmät kirjoitukset ovat jo julistaneet taistelun ilmastonmuutosta vastaan hävityksi: ilmastosta on puhuttu viime vuosina kiihtyvällä tahdilla, mutta päästöt ne vain kasvavat, ja mitään ei voida! Polttava Kysymys tarjoaa lääkkeeksi yksinkertaista kokeilua: ryhdytään sanoista tekoihin. Kunnianhimoista, oikeudenmukaista ja laillisesti sitovaa ilmastosopimusta tarvitaan, jotta päästöjen kasvu saadaan pysäytettyä ja käännettyä laskuun. Tapoja ilmastosopimuksen edistämiseen riittää ruuhkaksi asti.

Lue lisää:

Durbanin kokousta seuraavien ympäristö- ja kehitysyhteistyöjärjestöjen blogi

http://ilmasto.org/durban/