Uudessa eduskunnassa 65 ilmastolain tukijaa

Uuden eduskunnan kansanedustajista 79 on vastannut Polttavan Kysymyksen yhden kysymyksen vaalikoneeseen. Heistä 65 kannattaa ilmastolakia ja vastuullista ilmastopolitiikkaa.

Kansanedustajat ja heidän ilmastolakikantansa listattu alle vaalipiireittäin. Tyhjä tila nimen perässä tarkoittaa, että edustaja ei ole ilmoittanut kantaansa ilmastolakiin.

SATAKUNTA
Timo Kalli    kesk
Sauli Ahvenjärvi    kd
Jari Myllykoski    vas
Sampsa Kataja    kok
Anne Holmlund    kok
Ar Jalonen    ps
Anssi Joutsenlahti    ps
Krista Kiuru    sd    KYLLÄ
Kristiina Salonen    sd

AHVENANMAA
Elisabeth Nauclér    r

ETELÄ-SAVO
Lenita Toivakka    kok
Jouni Backman    sd    KYLLÄ
Pauliina Viitamies    sd    KYLLÄ
Kaj Turunen    ps
Jari Leppä    kesk
Katri Komi    kesk    EI

POHJOIS-KARJALA
Riitta Myller    sd    KYLLÄ
Merja Mäkisalo-Ropponen    sd    KYLLÄ
Anu Vehviläinen    kesk
Eero Reijonen    kesk
Pekka Ravi    kok
Osmo Kokko    ps    EI

KYMI
Anneli Kiljunen    sd    KYLLÄ
Sirpa Paatero    sd
Jukka Kärnä    sd    KYLLÄ
Suna Kymäläinen    sd
Sari Palm kd
Reijo Tossavainen    ps
Jari Lindström    ps    EI
Juho Eerola    ps
Jyri Häkämies    kok
Jukka Kopra    kok
Kimmo Tiilikainen    kesk
Ari Torniainen    kesk

HÄME
Timo Heinonen    kok
Sanni Grahn-Laasonen    kok
Kalle Jokinen    kok
Johannes Koskinen    sd    KYLLÄ
Tarja Filatov    sd    KYLLÄ
Mika Kari    sd
Jouko Skinnari sd    sd    KYLLÄ
Sirkka-Liisa Anttila    kesk
Juha Rehula     kesk
Aino-Kaisa Pekonen    vas    KYLLÄ
Päivi Räsänen    kd    KYLLÄ
Anne Louhelainen    ps
James Hirvisaari    ps
Ismo Soukola     ps

PIRKANMAA
Anna Kontula    vas    KYLLÄ
Leena Rauhala    kd    KYLLÄ
Sofia Vikman    kok
Arto Satonen    kok
Kimmo Sasi    kok
Pauli Kiuru    kok    KYLLÄ
Harri Jaskari    kok
Oras Tynkkynen    vihr    KYLLÄ
Laila Koskela    ps
Lea Mäkipää    ps    EI
Pertti Virtanen    ps
Martti Mölsä    ps    EI
Hanna Tainio    sd    KYLLÄ
Saara Karhu    sd    KYLLÄ
Pia Viitanen    sd    KYLLÄ
Jukka Gustafsson    sd    KYLLÄ
Arto Pirttilahti    kesk
Mikko Alatalo    kesk

VARSINAIS-SUOMI
Stefan Wallin    rkp    EI
Esko Kiviranta    kesk
Annika Saarikko    kesk
Ville Niinistö    vihr    KYLLÄ
Kike Elomaa    ps    EI
Lauri Heikkilä    ps
Maria Lohela    ps
Annika Lapintie     vas    KYLLÄ
Jyrki Yrttiaho    vas    KYLLÄ
Heli Paasio    sd    KYLLÄ
Katja Taimela    sd    KYLLÄ
Ilkka Kantola    sd    KYLLÄ
Eeva-Johanna Eloranta    sd    KYLLÄ
Petteri Orpo    kok    KYLLÄ
Anne-Mari Virolainen    kok    EI
Ilkka Kanerva    kok    KYLLÄ
Pertti Hemmilä    kok

POHJOIS-SAVO
Erkki Virtanen    vas    KYLLÄ
Kari Rajamäki    sd
Tuula Väätäinen    sd    KYLLÄ
Seppo Kääriäinen    kesk
Elsi Katainen    kesk    KYLLÄ
Markku Rossi    kesk    KYLLÄ
Markku Eestilä    kok    EI
Pentti Oinonen    ps
Kimmo Kivelä    ps

VAASA
Vesa-Matti Saarakkala    ps
Reijo Hongisto    ps
Maria Tolppanen    ps
Tuomo Puumala    kesk
Lasse Hautala    kesk
Mikko Savola    kesk
Mika Lintilä    kesk
Anna-Maja Henriksson    rkp
Ulla-Maj Wideroos    rkp
Mats Nylund    rkp
Lars Erik Gästgivars    rkp
Jutta Urpilainen    sd    KYLLÄ
Miapetra Kumpula-Natri    sd    KYLLÄ
Peter Östman    kd
Paula Risikko    kok
Markku Mäntymaa     kok
Janne Sankelo    kok

KESKI-SUOMI
Kauko Tuupainen    ps
Teuvo Hakkarainen    ps
Susanna Huovinen    sd    KYLLÄ
Tuula Peltonen    sd    KYLLÄ
Anne Kalmari    kesk    KYLLÄ
Mauri Pekkarinen    kesk
Aila Paloniemi    kesk    KYLLÄ
Henna Virkkunen    kok
Sinuhe Wallinheimo    kok
Eila Tiainen    vas    KYLLÄ

OULU
Tapani Tölli    kesk
Antti Rantakangas    kesk
Mirja Vehkaperä    kesk
Inkeri Kerola    kesk
Timo Korhonen    kesk
Juha Sipilä    kesk
Olli Immonen    ps
Ville Vähämäki    ps
Pentti Kettunen    ps
Pirkko Mattila    ps
Merja Kyllönen    vas    KYLLÄ
Martti Korhonen    vas    KYLLÄ
Risto Kalliorinne    vas
Satu Haapanen    vihr    KYLLÄ
Tytti Tuppurainen    sd
Raimo Piirainen    sd
Esko Kurvinen    kok
Eero Suutari    kok

LAPPI
Eeva Maria Maijala    kesk
Simo Rundgren    kesk
Markus Lohi    kesk
Hanna Mäntylä    ps
Markus Mustajärvi    vas    KYLLÄ
Heikki Autto    kok
Johanna Ojala-Niemelä    sd

HELSINKI
Osmo Soininvaara    vihr    KYLLÄ
Anni Sinnemäki    vihr    KYLLÄ
Pekka Haavisto    vihr    KYLLÄ
Outi Alanko-Kahiluoto    vihr    KYLLÄ
Paavo Arhinmäki    vas    KYLLÄ
Silvia Modig    vas    KYLLÄ
Ben Zyskowicz    kok
Jan Vapaavuori    kok
Sari Sarkomaa    kok
Pertti Salolainen    kok    KYLLÄ
Jaana Pelkonen    kok
Laura Räty    kok    EI
Erkki Tuomioja    sd    KYLLÄ
Eero Heinäluoma    sd    KYLLÄ
Rakel Hiltunen    sd    KYLLÄ
Päivi Lipponen    sd
Jussi Halla-aho    ps
Tom Packalén    ps    EI
Juha Väätäinen    ps
Astrid Thors    rkp
Mari Kiviniemi    kesk

UUSIMAA
Tuija Brax    vihr    KYLLÄ
Jani Toivola    vihr    KYLLÄ
Johanna Karimäki    vihr    KYLLÄ
Thomas Blomqvist    rkp
Christina Gestrin    rkp    EI
Mikaela Nylander    rkp
Alexander Stubb    kok
Jyrki Katainen    kok
Outi Mäkelä    kok
Kari Tolvanen    kok
Leena Harkimo    kok
Tapani Mäkinen    kok
Raija Vahasalo    kok
Eero Lehti    kok
Pia Kauma    kok
Marjo Matikainen-Kallström    kok
Sanna Lauslahti    kok
Paula Lehtomäki    kesk
Antti Kaikkonen    kesk    KYLLÄ
Timo Soini    ps
Jussi Niinistö    ps    EI
Pirkko Ruohonen-Lerner    ps
Pietari Jääskeläinen    ps
Johanna Jurva    ps
Mika Niikko    ps    EI
Arja Juvonen    ps    KYLLÄ
Kari Uotila    vas    KYLLÄ
Jouko Jääskeläinen    kd
Lauri Ihalainen    sd
Maria Guzenina-Richardson    sd    KYLLÄ
Mikael Jungner    sd    KYLLÄ
Maarit Feldt-Ranta    sd    KYLLÄ
Antti Lindtman    sd
Merja Kuusisto    sd    KYLLÄ
Matti Saarinen    sd    KYLLÄ