Ilmastolakiluonnos tärkeä edistysaskel ilmastokatastrofin torjunnassa

Tiedote 11.2.2014

Vahvan ilmastolain puolesta toimiva Polttava Kysymys -kampanjakoalitio on tyytyväinen siihen, että ilmastonmuutoksen tehokas torjunta Suomessa etenee tänään julkaistun ilmastolakiluonnoksen myötä. Ympäristöministeriö on tänään 11.2. lähettänyt lausuntokierrokselle ehdotuksen hallituksen esitykseksi ilmastolaista[1].

Ehdotuksen mukainen ilmastolaki vahvistaa vähintään 80 prosentin päästövähennystavoitteen vuodelle 2050. Tavoitteen vahvistaminen laissa tuo Suomen ilmastopolitiikkaan pitkäjänteisyyttä ja ennakoitavuutta. Pitkän aikavälin tavoitetta on tarpeen arvioida säännöllisesti suhteessa uusimpaan ilmastotieteelliseen tietoon siitä, paljonko päästöjä pitäisi vähentää.

”Ilmastopolitiikan ennakoitavuuden ja lain mekanismien toiminnan kannalta on erinomaista, että olemassaoleva vuoden 2050 päästötavoite vahvistetaan ilmastolaissa. Ilmastotieteen tarjoaman tiedon näkökulmasta päästövähennystavoitteen pitäisi kuitenkin olla vieläkin kunnianhimoisempi, vähintään 95 prosenttia”, sanoo Hanna Hakko Polttava Kysymys -ilmastolakikampanjasta.

Ehdotettu ilmastolaki tuo keskeisiä parannuksia nykyisiin ilmastopolitiikan käytäntöihin. Ilmastolain mukaan jokainen hallitus laatii ilmastopolitiikan suunnitelman, jossa päätetään tarvittavista käytännön päästövähennyskeinoista. Vuosittaisen seurannan ansiosta lisätoimien tarve voidaan tunnistaa nopeasti. Uudet säännöt suunnittelun avoimuudesta ja sidosryhmien osallistamisesta ovat tervetulleita ja tarpeellisia.

Lain jatkovalmistelun aikana on tarpeen edelleen täsmentää hallituskausittain tehtävien ilmastopolitiikan suunnitelmien seurantaa ja koordinaatiota. Polttava Kysymys -kampanjan mukaan jokaisen hallituksen ilmastotoimien onnistuminen tulee arvioida hallituskauden lopussa.

Lain valmistelua ohjaa hallituksen energia- ja ilmastopolitiikan ministerityöryhmä. Ryhmään kuuluvat elinkeinoministeri Jan Vapaavuori, maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen, valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, ympäristöministeri Ville Niinistö, puolustusministeri Carl Haglund, liikenneministeri Merja Kyllönen, sisäasiainministeri Päivi Räsänen ja työministeri Lauri Ihalainen. Valmistelua koordinoi ympäristöministeriö.

Lisätietoja
Ilmastolakikampanjan koordinaattori Hanna Hakko, hanna.hakko at maanystavat.fi, 044 576 9999
Ilmastokampanjavastaava Laura Meller, laura.meller at maanystavat.fi, 044 537 7193

[1] Lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esitykseksi ilmastolaiksi ympäristöministeriön verkkosivulla http://www.ym.fi/ilmastolaki

http://www.polttavakysymys.fi

Polttava Kysymys -koalitio katsoo, että vahvassa ilmastolaissa tulee olla seuraavat asiat:

  • Vuotta 2050 koskeva päästövähennystavoite, johon johdetaan aikataulutettu polku. Tavoitetta on tarkistettava säännöllisesti vastaamaan ilmastotieteellistä tietoa.
  • Pitkän aikavälin tavoitteen sekä ilmastolain seurannan ja raportoinnin tulee koskea myös päästökaupan piirissä olevia toimialoja.
  • Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä, jossa jokainen hallitus laatii omat suunnitelmansa hallituskauden alussa ja tulokset arvioidaan kauden lopussa.
  • Ilmastopolitiikan suunnittelu ja seuranta tulee järjestää niin, että kaikkien on mahdollista osallistua siihen.

Polttava Kysymys on 34 eri järjestön ja yhteisön ilmastolakikampanja vuosittaisten, laillisesti sitovien ja ilmastotieteeseen perustuvien päästövähennysten puolesta. Siihen kuuluvat Allianssi, Attac, BirdLife Suomi, Helsingin nuorten ja opiskelijoiden YK-yhdistys, Kirkon ulkomaanavun Changemaker-verkosto, Demarinuoret, Greenpeace, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, Ilmastovanhemmat, Kepa, Kirkon ulkomaanapu, Kommunistinen Nuorisoliitto, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, Lapin yliopiston ylioppilaskunta, Luonto-Liitto, Maan ystävät, Natur och Miljö, Oulun yliopiston ylioppilaskunta, Plan Suomi Säätiön Lastenhallitus, Plan Suomi Säätiö, Ekokauppa Ruohonjuuri, Sosialidemokraattiset opiskelijat, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen ylioppilaskuntien liitto, Sähköautot.fi, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, Turun yliopiston ylioppilaskunta, Vasemmistonuoret, Vasemmisto-opiskelijat, Vegaaniliitto, Vihreä Elämänsuojelun Liitto ry, Vihreiden Nuorten ja Opiskelijoiden liitto, WWF ja Åbo Akademis Studentkår. Koalitio on kampanjoinut vahvan ilmastolain puolesta vuodesta 2008 asti.