Ilmastolakiäänestys lähestyy – osallistu kampanjan loppukiriin!

Ilmastolain valmistelussa on nyt saavutettu yksi virstanpylväs: kaikki neljä lakia käsitellyttä lausuntovaliokuntaa ovat nyt antaneet lausuntonsa hallituksen lakiesityksestä.

Seuraavaksi edessä on ympäristövaliokunnan käsittely. Valiokunta tekee ilmastolaista mietinnön, jonka pohjalta eduskunta lähiaikoina äänestää laista.

Ympäristövaliokunnan saamat lausunnot ovat keskenään erilaisia: siinä missä liikenne- ja viestintävaliokunta piti lakia tarpeellisena, on talousvaliokunta kyseenalaistanut ilmastolain merkitystä. Talousvaliokunta ei muuten katsonut lausuntoa tehdessään tarpeelliseksi kuulla lainkaan kansalaisjärjestöjen edustajia lakiin liittyen – ympäristövaliokunta on onneksi jo näin tehnyt.

Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut ilmastolain edistämiseen. Presidentti Niinistö on kertonut ilmastolain säätämisestä YK:n syksyisessä Climate Summitissa. Lukuisat kansanedustajat ovat myös tehneet henkilökohtaisen lupauksen lain läpiviemisestä. Lupauksen taustalla on ollut kansalaisten toive paremmasta ilmastopolitiikasta.

Ilmastolaki tuli suomalaiseen keskusteluun vuonna 2008 kansalaisjärjestöjen aloitteesta. Viime vuonna galluptutkimus osoitti, että 79% suomalaisista kannattaa lain säätämistä.

Nyt eduskuntaäänestyksen lähestyessä on hyvä hetki muistuttaa kansanedustajia kansalaisten odotuksista. Haluamme vahvan ilmastolain, joka johtaa tehokkaasti ja läpinäkyvästi päästöjen vähentämiseen. Jos olet samaa mieltä, niin nyt on hyvä hetki kertoa se kansanedustajallesi. Katso sivuiltamme ohjeet, kuinka voit osallistua päättäjien tsemppaamiseen ilmastolakikampanjan loppusuoralla!