Aamuvartiot ilmastolain puolesta kirittivät ministereitä

Polttava Kysymys -ilmastolakikampanja muistutti ilmastopolitiikasta vastaavia ministereitä  ilmastolakihankkeen tärkeydestä tänään maanantaina 17.3. Kampanjaväki vastaanotti seitsemän ministeriön työntekijät aamulla “Vahva ilmastolaki nyt!” -banderollitervehdyksellä. Aamuvartiot ilmastolain puolesta jatkuvat maanantaiaamuisin maaliskuun loppuun asti. Kampanjan tavoite on, että ilmastolaki astuu voimaan ensi vuoden alussa.

Vuodesta 2008 toimineen Polttava Kysymys -kampanjan määränpää häämöttää: hallituksen ilmastolakiesitys on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn vielä kevätistuntokauden aikana. Lausuntokierros luonnoksesta hallituksen ilmastolakiesitykseksi päättyi viime viikolla. Polttava Kysymys -järjestöjen lisäksi muun muassa ammattiliittojen keskusjärjestöt, valtion tutkimuslaitokset SYKE ja VTT sekä Sitra pitivät ilmastolain säätämistä tarpeellisena.

–          Lakia vastustaneessa työ- ja elinkeinoministeriössäkin tulee nyt ymmärtää, että ilmastolain avulla saavutetaan oleellisia parannuksia ilmastopolitiikan käytäntöihin. Hankkeessa oleellista on ilmastokatastrofin torjunta, ei oman valtareviirin mustasukkainen vartiointi, toteaa ilmastokampanjavastaava Laura Meller Maan ystävistä.

il_tem

Ehdotetun ilmastolain mukaan jokainen hallitus laatii ilmastopolitiikan suunnitelman, jossa päätetään tarvittavista käytännön päästövähennyskeinoista. Vuosittaisen seurannan ansiosta lisätoimien tarve voidaan tunnistaa nopeasti. Uudet säännöt suunnittelun avoimuudesta ja sidosryhmien osallistamisesta ovat tervetulleita ja tarpeellisia.

–          Vuotta 2050 koskevan päästövähennystavoitteen vahvistaminen ilmastolaissa on välttämätöntä, jotta kehityssuunta on ennakoitava, ja jotta ilmastotoimien riittävyyttä voidaan arvioida. Ilmastotieteellisen tiedon näkökulmasta tavoitteen pitäisi kuitenkin olla nykyistä kunnianhimoisempi, vähintään 95 %, jos haluamme tehdä osamme ilmastokatastrofin välttämiseksi. Tavoitetta onkin säännöllisesti tarkistettava tieteellistä tietoa vasten, sanoo Meller.

Lain valmistelua ohjaa hallituksen energia- ja ilmastopolitiikan ministerityöryhmä. Ryhmään kuuluvat elinkeinoministeri Jan Vapaavuori, maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen, valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, ympäristöministeri Ville Niinistö, puolustusministeri Carl Haglund, liikenneministeri Merja Kyllönen, sisäasiainministeri Päivi Räsänen ja työministeri Lauri Ihalainen. Valmistelua koordinoi ympäristöministeriö.

Lisätietoja

Laura Meller, ilmastokampanjavastaava, Maan ystävät, 044 5377193

Kuvia aamuvartioista ministeriöiden edustalta

Ympäristöministeriön sivusto ilmastolain valmistelusta

Maan ystävien lausunto ympäristöministeriölle ilmastolaista

Changemaker-verkoston lausunto ympäristöministeriölle ilmastolaista

Ilmastovanhempien lausunto ympäristöministeriölle ilmastolaista

Kepan lausunto ympäristöministeriölle ilmastolaista (pdf)

Luonto-Liiton lausunto ympäristöministeriölle ilmastolaista

Polttava Kysymys on 34 eri järjestön ja yhteisön ilmastolakikampanja vuosittaisten, laillisesti sitovien ja ilmastotieteeseen perustuvien päästövähennysten puolesta. Siihen kuuluvat Allianssi, Attac, BirdLife Suomi, Helsingin nuorten ja opiskelijoiden YK-yhdistys, Kirkon ulkomaanavun Changemaker-verkosto, Demarinuoret, Greenpeace, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, Ilmastovanhemmat, Kepa, Kirkon ulkomaanapu, Kommunistinen Nuorisoliitto, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, Lapin yliopiston ylioppilaskunta, Luonto-Liitto, Maan ystävät, Natur och Miljö, Oulun yliopiston ylioppilaskunta, Plan Suomi Säätiön Lastenhallitus, Plan Suomi Säätiö, Ekokauppa Ruohonjuuri, Sosialidemokraattiset opiskelijat, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen ylioppilaskuntien liitto, Sähköautot.fi, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, Turun yliopiston ylioppilaskunta, Vasemmistonuoret, Vasemmisto-opiskelijat, Vegaaniliitto, Vihreä Elämänsuojelun Liitto ry, Vihreiden Nuorten ja Opiskelijoiden liitto, WWF ja Åbo Akademis Studentkår. Koalitio on kampanjoinut vahvan ilmastolain puolesta vuodesta 2008 asti.