Ilmastolakiesitys ja -mallit

Ilmastolakia valmisteltaessa oli esillä erilaisia ilmastolakimalleja. Myös Polttava Kysymys -koalitio teki vuonna 2012 oman esityksen siitä, millainen lain pitäisi olla.

Ympäristöministeriön tilaamassa ilmastolain esiselvityksessä luonnosteltiin ilmastolaille mahdollista rakennetta ja pykälämuotoiluja vuonna.

Erilaisia ilmastolakimalleja ja niiden hyötyjä käydään läpi tieteellisen Ilmastopaneelin selvityksessä. Paneeli päätyi selvityksen perusteella suosittelemaan vahvaa ilmastolakia, joka kattaisi myös päästökauppasektorin päästöt.

Ensimmäinen virallinen luonnos ilmastolaista julkaistiin helmikuussa 2014. Useat Polttava Kysymys -koalitioon kuuluvat tahot esittivät luonnoksen pohjalta ehdotuksia lain vahvistamiseksi. Kampanjaa koordinoineen Maan ystävät ry:n lausuntoon voi perehtyä täällä.

Hallituksen esitys ilmastolaiksi julkaistiin kesäkuussa 2014. Polttava Kysymys -koalitio katsoi lain johtavan useisiin parannuksiin suomalaisessa ilmastopolitiikassa, mutta ehdotti vielä lakiin parannuksia. Lue lisää kampanjan tiedotteesta.