Ilmastolaille taas vihreää valoa

Ilmastolain käsittely on ottanut askeleita eteenpäin valiokunnissa. Ainakin liikenne- ja viestintävaliokunta on saanut jo oma lausuntonsa valmiiksi. Valiokunta päätyi kannattamaan lain säätämistä: ”Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa esityksen hyväksymistä – -.”

Tämä oli hieno uutinen ilmastolakikampanjalle – kiitos valiokunnan kansanedustajille hyvästä päätöksestä!

Lue lisää →

Suomen ilmastosuorituksissa puutteita – ilmastolaki apuun

Ennen IPCC:n tuoretta synteesiraporttia julkaistiin viime viikolla raportti, joka sisälsi uutta seurantatietoa Suomen ja muun Euroopan ilmastosuorituksista (EEA: Trends and projection in Europe 2014).

Vuoden 2013 alustavien tietojen mukaan näyttää siltä, että kokonaisuutena EU on oikealla polulla 20% päästövähennystavoitteensa saavuttamisessa vuoteen 2020 mennessä. Itse asiassa näyttää siltä, että suunnitelmissa olevien toimien kautta EU voisi päästä näillä näkymin 24% päästövähennykseen.

Se mitä raportti ei mainitse on se, että itse asiassa ilmastotieteen suositusten mukaan taloudellisesti kehittyneiden maiden tulisi päästä vuoteen 2020 mennessä jo 40% päästövähennyksiin.

Lue lisää →

Ilmastolain käsittely etenee eduskunnan valiokunnissa

Syksy on tähän mennessä ollut ilmastolain valmistelulle vauhdikasta aikaa. Kaikki lakia käsittelevät valiokunnat ovat nimittäin jo aloittaneet lakia koskevat asiantuntijakuulemiset ja alkaneet käydä keskusteluita laista. Ilmastolaista antavat lausuntonsa talous-, liikenne- ja viestintä-, maa- ja metsätalous- sekä perustuslakivaliokunta. Varsinaisen mietinnön eduskunnalle valmistelee ympäristövaliokunta saatuaan ensin lausunnot muista valiokunnista.

Lue lisää →

Tiedote: Polttava Kysymys odottaa kansanedustajilta kunnianhimoista ilmastolakia

Tiedote 2.9.2014, julkaisuvapaa heti

Vahvan ilmastolain puolesta kampanjoiva Polttava Kysymys -koalitio muistutti tänään 2.9. työhön palaavia kansanedustajia syksyn tärkeimmästä ilmastopäätöksestä.

Keväällä 2014 Taloustutkimuksella teetetyn kyselyn mukaan 79% suomalaisista kannattaa ilmastolain säätämistä. Lisäksi kaksi kolmasosaa suomalaisista haluaisi Suomen hallituksen toimivan painokkaammin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. [1]

Polttava Kysymys -kampanja on tänään toimittanut kansanedustajille kansalaisten terveiset postikorttien muodossa muistutuksena vahvan ilmastolain tarpeesta. Kansanedustajien tänään saamat kortit ovat jatkumoa vuodesta 2008 asti toiminnassa olleelle ilmastolakikampanjalle, jonka aikana suomalaiset ovat lähettäneet kansanedustajille yli 40 000 ilmastolakia vaativaa postikorttia.

Lue lisää →

Ilmastolain asema vahvistui semihallitusohjelmassa

Kun hallitusohjelmaneuvotteluita käytiin viimeksi vuonna 2011, hallituspuolueet eivät vielä päässeet yksimielisyyteen siitä, pitäisikö ilmastolaki säätää. Ohjelmaan kirjattiin, että laista valmistellaan esitys, mutta että siitä tehtäisiin vielä erillinen päätös. Kirjaus tuntui erikoiselta, koska hallituksella on aina mahdollisuus keskeyttää lain valmistelu ja päättää olla antamatta esitystä eduskuntaan.

Lue lisää →

Kansallinen ilmastolaki lisää kansainvälisen ilmastopolitiikan onnistumisen mahdollisuuksia

Ilmastolaista keskustellessa jotkin tahot esittävät usein, että Suomen tulisi keskittyä mieluummin kansainvälisen politiikan edistämiseen. Suomen ilmastolakia käsittelevää kansainvälistä uutisointia ja kirjoittelua läpikäydessä kuitenkin huomaa, että kansalliset toimet nostattavat toivoa ja motivaatiota ilmastotoimiin myös muualla.

Lue lisää →